TEMPUS TELECOM WOJCIECH WINKEL realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnej usługi windykacji szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Tempus Telecom na rynku”

 Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w celu wprowadzenie do oferty nowej usługi. Projekt dotyczy nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz komunikacyjnych mających zastosowanie w branży windykacyjnej.

 Cele projektu

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez działania mające na celu dostosowanie oferty do wymagań panujących na rynku oraz pozyskanie nowych odbiorców. Realizowany projekt przyczyni się do wprowadzenia innowacyjności produktowej, procesowej oraz nietechnologicznej w skali świata. Wprowadzenie wymienionych innowacyjności wpłynie pozytywnie na postrzeganie Beneficjenta na rynku.

Wartość projektu: 998 760,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 365 400,00 PLN

 


 

 

TEMPUS TELECOM WOJCIECH WINKEL realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm Tempus Telecom poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi”

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w celu wprowadzenie do oferty nowej usługi. Projekt dotyczy nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz komunikacyjnych, które odgrywają coraz większe znaczenie w globalnej gospodarce.

 

Cele projektu

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez działania mające na celu dostosowanie oferty do wymagań panujących na rynku oraz pozyskanie nowych odbiorców. Realizowany projekt przyczyni się do wprowadzenia innowacyjności produktowej, procesowej oraz nietechnologicznej w skali świata. Wprowadzenie wymienionych innowacyjności wpłynie pozytywnie na postrzeganie Beneficjenta na rynku.

 Wartość projektu: 2 214 000,00 PLN

 Wkład Funduszy Europejskich: 810 000,00 PLN